اجرای سنگ کانتر و آشپزخانه

اجرای سنگ کانتر و آشپزخانه

اجرای سنگ کانتر و آشپزخانه
شما می توانید همه مراحل اعم از اندازه گیری، برش، مونتاژ، حمل و نصب سنگ کانتر و آشپزخانه را به ما بسپارید. این کار با همکاری متخصصین تهران ری و با استفاده از دستگاه سی ان سی Donatoni ایتالیا انجام می شود.

برای مشاهده تصاویر نمونه کار با ما تماس بگیرید و یا از بخش پروژه ها بازدید کنید.